ALGEMEEN
De stichting heeft geen personeel in dienst. We werken uitsluitend met vrijwilligers.
Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel is: 67319580
RSIN nummer: 856929840

BESTUUR
Het bestuur van de Stichting Wensbus Baarlo-Maasbree bestaat uit:
De heer F.A.M. Wiardi, voorzitter
De heer H.P.J. Theunissen, secretaris
De heer A,G.M.M. Janssen, penningmeester
De heer G.H.G.M. Horio, bestuurslid

BELONINGSBELEID
Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.
De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.
Alleen gemaakte kosten mogen worden gedeclareerd.